...profesiónálna starostlivosť o Vašu záhradu
Lolium s.r.o.

“PROJEKTY - farebné kombinácie”

Pri výbere a špecifikácii rastlín je potrebné určiť dominantnú farebnú kombináciu, ktorá by mala figurovať v rámci kvitnutia všetkých rastlín, farebnosti ich olistenia a plodov či kôry. Pri výbere tejto kombinácie sa riadime buď princípom príbuzných farieb tzv. „tón v tóne“ čiže použitím jedného farebného tónu v rôznych stupňoch sýtosti a svetlosti. Ďalším princípom je princíp komplementarity farieb, teda použitie kombinácie dvoch farieb, ktoré sa navzájom vizuálne podporujú. Pre tento spôsob používame Ittenov farebný kruh, kde komplementárne farby sú ležiace oproti sebe.

Teda ak si vyberiem napríklad kombináciu žltá-ružová, výsadba je koncipovaná tak, aby od jarných mesiacov až po jeseň a koniec vegetačnej sezóny boli tieto dve farby viditeľné. Najdominantnejším farebným prvkom je samozrejme kvitnutie, v neposlednom rade je to však aj farba olistenia, ktorá môže byť v danom tóne počas celej sezóny alebo pri jesennom vyfarbení rastliny.“ZÁKLADNÉ ROZDELENIE OKRASNÝCH RASTLÍN”

strom: drevina s drevnatou, v dolnej časti nerozkonárenou stonkou, ktorá prechádza do rozkonárenej koruny
ker: drevina s drevnatými a už od bázy rozkonárenými stonkami
liana: drevina s drevnatou stonkou, ktorá však nie je dostatočne pevná pre vzpriamený rast bez oporylistnatá drevina: každý rok vytvára na jar nové listy , ktoré na konci vegetácie opadávajú
ihličnatá drevina: drevina s ihlicovitými listami, väčšinou neopadavými
stálozelená drevina: drevina s vytrvalými listamitrvalka: viacročná rastlina, ktorá počas života niekoľkokrát kvitne aj produkuje semenáletnička pravá: jednoročná rastlina, ktorá zakvitne a po vytvorení semien na konci vegetačnej sezóny odumiera
letnička nepravá: ako nepravé letničky používame trvalky alebo hľuznaté rastliny s výrazným kvitnutím, ktoré však v našich klimatických podmienkach nie sú schopné prezimovať
dvojročka: rastlina s dvojročným životným cyklom, väčšinou zakvitá v druhom roku, používa sa ako letničkahľuznaté rastliny: trvalky so špecifickým podzemným orgánom – hľuzou
cibuľnaté rastliny: trvalky so špecifickým podzemným orgánom – cibuľa

Konkrétny výber rastlín musí vždy spĺňať ich ekologicko-pestovateľské nároky na:


“ODBURINENIE”

totálny herbicíd: prípravok ničiaci všetky rastliny bez selekcie druhov
rezíduá: zvyšky účinných látok ostávajúce v rastlinách alebo pôde

Pred začatím realizácie záhradných úprav je potrebné celú plochu dôkladne odburiniť – použitím totálneho herbicídu, ktorý nezanecháva v pôde rezíduá. Takýto herbicídny zásah sa vykonáva opakovane v čase, keď majú burinné spoločenstvá vytvorené už pravé listy – väčšina týchto prípravkov sú herbicídy systémové – listové, čo znamená, že do rastlín prenikajú prevažne cez listovú plochu, a prúdiace šťavy rozvádzajú ich účinnú látku aj do podzemných častí. Takéto odburinenie sa realizuje niekoľko (2-4) týždňov pred zahájením prác na pozemku.

“VÝZNAM MULČOVACÍCH MATERIÁLOV”

mulčovacia textília: netkaná geotextília, ktorá sa ukladá priamo na pôdu záhona a do otvorov v nej sú vysádzané rastliny
mulčovacia kôra: je vyrobená zo zmesí kôr ihličnatých drevín
mulčovacia drevená štiepka: má dlhšiu životnosť ako väčšina mulčovacích druhov kôr, môže byť prírodná alebo v rôznych farebných prevedeniach
mulčovacia kamenná drť: jemné ostrohranné alebo riečne štrkové frakcie sa používajú buď ako mulčovací materiál povrchov skalkových úprav alebo na vytvorenie grafických efektov v kombinácii s inými mulčovacími materiámli na záhonoch

Mulčovanie výsadieb slúži na vytvorenie priaznivej mikroklímy záhonov – to znamená, že v letných mesiacoch zabraňuje mulčovacia plachta a vrstva mulčovacieho materiálu rýchlemu presychaniu pôdy, v zime naopak chráni koreňové systémy rastlín pred silnými mrazmi. V neposlednom rade je to veľmi účinný spôsob ako eliminovať prerastanie výsadieb burinami bez použitia chemických prostriedkov.“HNOJENIE”“ÚDRŽBA”