...profesiónálna starostlivosť o Vašu záhradu
Lolium s.r.o.

Neustále sme o krok vpred
Hnojivá SCOTTS s postupným uvoľňovaním živín,dokonalá výživa pre dokonalú
záhradu
Rýchlo a jednoducho
Elektronické mobilné platobné terminály
GSM, za naše služby môžete platiť platobnými
kartami
Všetko pod kontrolou
Všetky práce vo Vašej záhrade môžete sledovať z ktorého-
koľvek miesta na zemi
on-line kamerovým
prenosom na internete